PERSkring

PERSkring is de studentenvereniging voor en door de studenten Communicatiewetenschappen aan de VUB.

Eerst en vooral is PERSkring er voor alle studenten communicatiewetenschappen. We zorgen voor cursussen die niet bij de VUBtiek aangeboden worden. Het gaat hier o.a. over readers, slides, voorbeelden van examenvragen, extra oefeningen, samenvattingen, etc. Via het OSD-platform kunnen studenten thuis bestellen en betalen (via overschrijving of homebanking), en moeten ze enkel langskomen om hun boek(en) op te halen. Dit maakt het gemakkelijk voor mensen die zich niet altijd tijdens de openingsuren van de cursusdienst kunnen verplaatsen.

Voor meer info: pers.cursusdienst.net en inloggen met je VUB-account.

Bovendien organiseert PERSkring allerhande culturele en vormingsactiviteiten die niet mogen ontbreken bij een student Communicatiewetenschappen. Zo proberen we elk jaar in samenwerking met de docenten een VRT-bezoek te brengen en proberen we één of meerdere opnames van tv-programma’s bij te wonen. Culturele voorstellingen of activiteiten in Brussel behoren ook tot ons programma, denk maar aan een opera- of cinematek-bezoek. En voor de Herman Van Molle-fans hebben we onze jaarlijkse quiz met mooie prijzen. Verder staan we open voor enig ander idee door en voor studenten Communicatiewetenschappen. Dus heb jij een idee om met je klas te doen, laat het PERSkring weten en we zullen proberen dit evenement op poten te zetten.

Daarnaast doet PERSkring ook mee aan de zogenaamde “studentikoze” activiteiten. Naast de initiatierite die gewoonlijk heel wat eerstejaars naar het centrum van Brussel mobiliseert, streeft PERSkring ernaar de studenten een zo divers mogelijk aanbod aan fuiven, cantussen, kroeg- en spelactiviteiten aan te bieden. Bij elk van deze activiteiten primeert het gezellig samenzijn, zonder hiermee te willen vervallen in het scoutsiaans kampvuurgevoel. Amusement staat hierbij geenszins synoniem voor de stereotiepe doopverhalen die ten onrechte in het collectieve geheugen voortleven. Toch wordt er ook bij PERSkring gedoopt, maar wat dit precies inhoudt moet je zelf ontdekken. De initiatierite beklemtoont op dat vlak sterk de eigenheid van PERSkring t.o.v. andere kringen, daar enkel deze vereniging een dergelijke ludieke tocht door het Brusselse organiseert. Zeker een aanrader voor nieuwkomers in deze bewonderenswaardige (Europese) hoofdstad.

Al deze activiteiten en services hebben tot doel je snel wegwijs te maken en jou een zo aangenaam mogelijke tijd aan deze universiteit te bezorgen. Daarom beklemtoont PERSkring ook de aanwezigheid van een eigen, informatieve website, het regelmatig verschijnende clubblad “PERSpectief” en het lokaal “de loge”, te vinden aan de zijkant van gebouw D, tegenover de bibliotheek.

Advertenties